Els horaris

Us oferim un servei molt PERSONALITZAT tenint en compte les necessitats de cada familia.

El nostre objectiu es adaptar-nos al màxim possible a vosaltres i per això us oferim:

- Flexibilitat en els dies d’assistència

- Flexibilitat horària

- Ràtios baixes
*L'horari de l'escoleta comprèn de 9h a 17h.

*Acollida matinal de 8h a 9h.